Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sở Y tế tập huấn và triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 17/03/2022

Chiều ngày 15/3/2022, Sở Y tế tổ chức tập huấn và triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022. Về phía Sở Y tế, tham dự và chỉ đạo có DSCKI. Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở, Trung tâm GĐYK-PY, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông tham dự và làm giảng viên có ông Hoàng Mạnh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ.

 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn DSCKI. Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh một số nội dung sau:

Yêu cầu tất cả kết quả giải quyết TTHC phải được số hóa để lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất; hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử dùng chung đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số của tỉnh.

Phấn đấu 50% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện phải bám sát kế hoạch triển khai năm 2022 để đảm bảo theo tiến độ thời gian cụ thể, đúng quy trình và các quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của Sở Y tế. Từ đó là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, phải thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa TTHC. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, tính chất công việc, yêu cầu các Phòng chức năng, các đơn vị chủ động bổ sung một số nhiệm vụ để triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh nếu có.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo Sở Y tế (Văn phòng) để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

 

 

Nguyễn Đào, Nguyễn Trọng Hiếu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông điệp