Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo UBND 36 xã, phường với các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố năm 2022
Ngày cập nhật 17/03/2022

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ năm 2022, ngay từ đầu quý I/2022,Trung tâm Y tế thành phố - Phòng Dân số - KHHGĐ đã phối hợp với lãnh đạo UBND 36 xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua với các thôn, tổ dân phố,lồng ghép ký cam kết xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”năm 2022, với mục tiêu là 100% các thôn, tổ dân phố triển khai xây dựng mô hình nhằm góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã, phường các thôn, tổ dân phố đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022, với các chỉ tiêu trên các lĩnh vực, như: Chỉ tiêu thu về các khoản đóng góp; công tác tuyển quân; công tác phổ cập giáo dục; giảm nghèo; gia đình văn hóa; đóng bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiêm chủng mở rộng, xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”

 

Tại buổi ký kết giao ước thi đua, lãnh đạo UBND các xã, phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND xã, phường hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đến các thôn, tổ dân phố. Căn cứ chỉ tiêu kế hạch, các thôn, tổ dân phố phối hợp với Ban vận động cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện ký cam kết xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”, phấn đấu ít nhất 80% số thôn, tổ dân phố tham gia xây dựng mô hình, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao.

 

Một số hình ảnh:

 

Hương Giang - Minh Châu - Trung tâm Y tế thành phố
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông điệp