Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
       Sáng ngày19/7/2024, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Nam Đông, Chi cục Dân số tỉnh tham gia tập huấn cung cấp kiến thức về Dân...
   Thực hiện chương trình phối hợp triển khai lồng ghép công tác Dân số-phát triển vào hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn...
Ngày 03/7, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức giám sát các hoạt động triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng...
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới,...
        Ngày 18/6, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức giám sát hoạt động triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe,...
   Sáng ngày 16/6. Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội KHHGĐ và Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Diễn đàn truyền thông...
Ngày 14/6/2024, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông, các bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh, sơ sinh thuộc gói...
Trong hai ngày 8-9/6/2024. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Chi cục Dân số với Hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức truyền thông...
    Sáng ngày 06/6,/2024, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới phối hợp với Sở y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch...
   Sáng ngày 21/5/2024, Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông điệp