Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CHI CỤC DÂN SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 29/12/2015
Địa chỉ: 234 Chi Lăng, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại giao dịch: 0234.3823704
Địa chỉ email: ccdso@thuathienhue.gov.vn 
 
 
 
Ban lãnh đạo của cơ quan : 
 

  Họ và tên:  Phan Đăng Tâm

  Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II

  Chức vụ: Chi cục trưởng

  Điện thoại: 0234.3825272

  Email: pdtam.ccdso@thuathienhue.gov.vn

  Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

  Học Hàm học vị: Bác sĩ chuyên khoa II.

  Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

  Điện thoại: 0234.3825273

  Email: nvtoan.ccdso@thuathienhue.gov.vn

 

 
 
 
Xem tin theo ngày  
Thông điệp