Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lĩnh vực Năm
Nội dung tìm 
Có 82 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
198/KH-UBND29/05/202329/05/2023Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2023
418/QÐ-SYT21/04/202321/04/2023Quyết định ban hành các công cụ theo dõi, giám sát hoạt động Dân số và Phát triển các xã, phường, thị trấn
1300/QÐ-BYT09/03/202309/03/2023Quyết định ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030
28-CT/TU06/09/202206/09/2022Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước
268/KH-UBND19/08/202119/08/2021Kế hoạch Thực hiện nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác Dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3845/QÐ-BYT11/08/202111/08/2021Quyết định về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản
08/NQ/TU09/08/202109/08/2021Nghị quyết Hội nghi lan thứ 4 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
3671/QÐ-BYT02/08/202102/08/2021Quyết định danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025
218/KH-UBND21/06/202121/06/2021Kế hoạch thực hiện chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
1445/QÐ-UBND11/06/202111/06/2021Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác Dân số và Phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" của tỉnh Thừa Thiên Huế
771/QÐ-TTg25/05/202125/05/2021Quyết định ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng ngành
2539/QÐ-BYT24/05/202124/05/2021Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
175/KH-UBND05/05/202105/05/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
2019/QÐ-BYT27/04/202127/04/2021Quyết định Công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025
04/2021/NQ-HÐND26/02/202108/03/2021Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
01/2021/TT-BYT25/01/202125/01/2021Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
02/2021/TT-BYT25/01/202125/01/2021Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
20/KH-UBND20/01/202120/01/2021Kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
403/QÐ-BYT20/01/202120/01/2021Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình Chăm sóc Sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
15/KH-UBND15/01/202115/01/2021Triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345
Thông điệp