Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
37 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1300/QÐ-BYT09/03/202309/03/2023xQuyết định ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030
3845/QÐ-BYT11/08/202111/08/2021xQuyết định về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản
3671/QÐ-BYT02/08/202102/08/2021xQuyết định danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025
771/QÐ-TTg25/05/202125/05/2021xQuyết định ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng ngành
2539/QÐ-BYT24/05/202124/05/2021xBan hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
2019/QÐ-BYT27/04/202127/04/2021xQuyết định Công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025
01/2021/TT-BYT25/01/202125/01/2021xThông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
02/2021/TT-BYT25/01/202125/01/2021xThông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
403/QÐ-BYT20/01/202120/01/2021xQuyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình Chăm sóc Sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
2259/QÐ-TTg30/12/202030/12/2020xPhê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234
Thông điệp