Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
VĂN BẢN TỈNH
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
48 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
198/KH-UBND29/05/202329/05/2023xKế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2023
418/QÐ-SYT21/04/202321/04/2023xQuyết định ban hành các công cụ theo dõi, giám sát hoạt động Dân số và Phát triển các xã, phường, thị trấn
28-CT/TU06/09/202206/09/2022xChỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước
268/KH-UBND19/08/202119/08/2021xKế hoạch Thực hiện nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác Dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
08/NQ/TU09/08/202109/08/2021xNghị quyết Hội nghi lan thứ 4 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
218/KH-UBND21/06/202121/06/2021xKế hoạch thực hiện chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
1445/QÐ-UBND11/06/202111/06/2021xQuyết định về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác Dân số và Phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" của tỉnh Thừa Thiên Huế
175/KH-UBND05/05/202105/05/2021xKế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2021/NQ-HÐND26/02/202108/03/2021xNghị quyết về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
20/KH-UBND20/01/202120/01/2021xKế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345
Thông điệp