Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lĩnh vực Năm
Nội dung tìm 
Có 45 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
198/KH-UBND29/05/202329/05/2023Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2023
418/QÐ-SYT21/04/202321/04/2023Quyết định ban hành các công cụ theo dõi, giám sát hoạt động Dân số và Phát triển các xã, phường, thị trấn
28-CT/TU06/09/202206/09/2022Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước
268/KH-UBND19/08/202119/08/2021Kế hoạch Thực hiện nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác Dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
08/NQ/TU09/08/202109/08/2021Nghị quyết Hội nghi lan thứ 4 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
218/KH-UBND21/06/202121/06/2021Kế hoạch thực hiện chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
1445/QÐ-UBND11/06/202111/06/2021Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác Dân số và Phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" của tỉnh Thừa Thiên Huế
175/KH-UBND05/05/202105/05/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2021/NQ-HÐND26/02/202108/03/2021Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
20/KH-UBND20/01/202120/01/2021Kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
15/KH-UBND15/01/202115/01/2021Triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
2731/QÐ-UBND29/10/202029/10/2020Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030 của tỉnh TT.Huế
2014/QÐ-UBND10/08/202010/08/2020Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược dân số đến năm 2030
48/2018/QÐ-UBND31/08/201831/08/2018Quyết định Ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
234/TB-UBND31/08/201831/08/2018Thông báo thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
121/KH-UBND13/06/201813/06/2018Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
71-KH/TU24/04/201824/04/2018Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW cảu BCH TW Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
346/KH-SYT06/02/201806/02/2018Kế hoạch Triển khai chiến dịch và đợt tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao,tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng khó khăn và đề án 52 năm 2018
223/KH-UBND01/11/201701/11/2017Kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
218/KH-UBND25/10/201725/10/2017Kế hoạch triển khai đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2017-2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thông điệp