Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thủ tướng phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
Ngày cập nhật 22/10/2020

 Ngày 13/10/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Theo đó, Chương trình được chia làm 2 giai đoạn (từ 2021 - 2025 và từ 2026 - 2030) với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người từ đủ 60 tuổi trở lên, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số.

Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Quyết định xem tại tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông điệp