Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
Thông báo Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/03/2016

Thông báo hướng dẫn số 124 /HD-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày