Tìm kiếm tin tức
danh mục
Thông tin cần biết
Liên kết
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP NGÀNH NĂM 2010
Ngày cập nhật 02/03/2016

Stt

Tên đề  tài

Đơn vị

Chủ nhiệm

đề tài

1

Nghiên cứu tuổi thọ trung bình người dân thừa Thiên Huế năm 2008

Chi cục

DS-KHHGĐ

Hoàng Thị Tâm

2

Nghiên cứu thể lực và các chỉ số mỡ cơ thể ở thanh niên tỉnh TT Huế năm 2010

Chi cục

DS-KHHGĐ

Hoàng Thị Tâm

3

Khảo sát, đánh giá thực trạng tảo hôn ở một số dân tộc tại một số xã thuộc hai huyện miền núi tỉnh TT Huế

Chi cục

DS-KHHGĐ

Phan Đăng Tâm

 

4

Khảo sát, đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi về các yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng đến thai nhi và trẻ sơ sinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vùng ven biển, đầm phá, vạn đò tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

Chi cục

DS-KHHGĐ

Hoàng Thị Tâm

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày